Kwartalnik pod patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej

 

Logo PTIB - Strona Domowa

Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Kwartalnik indeksowany w: Index Copernicus, MNiSW

 
 

 


 

 
Inżynieria

Biomedyczna

 

 
ISSN 1234-5563

 

Ogólna charakterystyka

Historia kwartalnika

Artykuły

Współpraca

 

 

 

 

 

Ogólna charakterystyka

Nasz kwartalnik ukazuje się od 1995 roku. Na jego łamach prezentowane są prace poświęcone zastosowaniom inżynierii biomedycznej, optoelektroniki, laserów, kriomedycyny oraz innym zagadnieniom medycyny fizykalnej, a także informatyzacji w służbie zdrowia. Redakcja stara się utrzymywać wysoki poziom naukowy publikowanych prac (wszystkie prace są recenzowane).

·                czasopismo ukazuje się regularnie cztery razu w ciągu roku,

·                publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe oraz kliniczne w języku polskim lub angielskim,

·                wszystkie prace są recenzowane i posiadają anglojęzyczne tłumaczenia tytułów, abstraktów oraz słów kluczowych,

·                kwartalnik jest indeksowany na bieżąco w Index Copernicus,

·                na łamach każdego wydania publikujemy Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej,

·                często prezentujemy również streszczenia prac naukowych, prezentowanych na różnych konferencjach naukowych krajowych, a także międzynarodowych,

·                jako kwartalnik ogólnopolski docieramy również do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, placówek naukowo-badawczych, uczelni, instytucji administracyjnych.

Góra dokumentu

Trochę historii......

Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica ukazuje się od 1995 roku jako kwartalnik poświęcony najnowszym aspektom medycyny laserowej i inżynierii biomedycznej. Powstało dzięki inicjatywie wrocławskich naukowców: Prof. Haliny Podbielskiej z Politechniki Wrocławskiej i Prof. Wiesława Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Przykład współpracy obecnych Redaktorów kwartalnika, to potwierdzenie i jednocześnie zaprzeczenie przysłowia „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Na początku lat 90-tych faktycznie wzajemna znajomość obu naukowców była dokładnie taka, jak w pierwszej części przysłowia, chociaż obie instytucje naukowe rozdziela tylko rzeka Odra. Prowadząc badania zakresu optyki laserowej, zastosowań laserów i optoelektroniki, w tym w medycynie, oboje dali się bardziej poznać poza swoim środowiskiem, w kraju i zagranicą.

Jednakże już od 1993 roku połączyła ich działalność edukacyjno-naukowa, związana z szerzeniem wiedzy na temat zastosowań laserów w medycynie. Organizowane wtedy we Wrocławiu sympozja naukowo-szkoleniowe ściągały do INTiBS PAN rzesze lekarzy, specjalistów rehabilitacji i studentów. Narodziła się więc potrzeba dzielenia się również słowem pisanym. W taki to sposób zakiełkowała idea stworzenia polskojęzycznego czasopisma, które docierałoby „pod strzechy”. Idee mają to do siebie, że choć same są niematerialne, to w gruncie rzeczy ich urzeczywistnienie czasem musi się odbyć na gruncie całkiem materialnym. Wydawanie czasopisma naukowego, nawet w tzw. czynie społecznym, czyli „własnymi rękoma” wymagało poproszenia o pomoc wielu ludzi dobrej. Nie sposób nie wspomnieć tutaj doktora Andrzeja Podbielskiego (zresztą męża Redaktor Naczelnej), ówczesnego Prezesa firmy EOS i jej Dyrektora magistra inżyniera Jerzego Spyrki, którzy przyjęli na siebie częściowo trudy finansowania tegoż entuzjazmu. Należy też powiedzieć, że Profesor Stręk namówił do współuczestniczenia w tych działaniach fimę Inco Laser, której był wtedy Prezesem. Trzeba pamiętać, że w latach 90-tych terminy takie, jak SME, start-up, spin-off czy spółka profesorska, wielu osobom nie kojarzyły się tak, jak dziś, czyli z innowacyjnym małym przedsiębiorstwem. Pomysł wydawania kwartalnika był raczej postrzegany jako fanaberia, a nie szerzenie wiedzy.

Na szczęście dzięki entuzjazmowi wielu ludzi, w tym doktora Edwarda Łukowiaka z INTBiS PAN – ówczesnego Sekretarza Redakcji (od 2007 roku w tej roli pracowała dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża z Politechniki Wrocławskiej - stypendystka Fundacji Rodkiewicza, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji A.Humboldta w dziedzinie inżynierii biomedycznej!) wszystkie trudności były sprawnie pokonywane. Obecnie Sekretarzem Redakcji jest dr inz. Katarzyna Wysocka-Król. Mgr inż. Joanna Pucińska i dr inż. Jacek Doskocz pilnują wydań internetowych.

Sięgając pamięcią do wydawania pierwszych numerów Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Redaktorzy osobiście dokonywali zakupu ryz papieru, które to następnie dźwigali do drukarni. Pierwsze numery, przygotowane niemalże domowym sposobem, drukowane były na papierze A3. Aby nie nadwerężać zasobów finansowych, a tym samym zapewnić w miarę płynne finansowanie, doradcą i prawą fachową ręką w zakresie tzw. ekonomiki druku, był przez te lata Pan Maciek Potocki z firmy JUSTY.

Czasopismo szybko sobie zdobyło uznanie Czytelników, a do grona redakcyjnego dołączyli wspaniali naukowcy, m. in. Prof. Zdzisław Zagrobelny z wrocławskiej AWF i Prof. Aleksander Sieroń ze Śląskiej Akademii Medycznej. Wydawaniem kwartalnika zainteresowało się w międzyczasie wydawnictwo Urban&Partner, z którym udało się nam wydać parę numerów, a następnie wydawnictwo Lektorium. Wydawnictwo Urban&Partner na skutek zmian organizacyjnych w firmie, musiało zrezygnować ze współpracy, niemniej jednak przykładem wagi, jaką wydawnictwo to przywiązywało do kwartalnika, było zaproponowanie wydania drukowanych w Acta Bio-Optica et Informatica Medica prac naukowych na temat kriomedycyny w formie zwartej, czego wyrazem jest książka pod redakcją Prof. Zagrobelnego (Terapia miejscowa i ogólnoustrojowa, 2003). Na marginesie trzeba tutaj dodać, że współpraca redakcyjna zaowocowała też inną bardzo poważną pozycją wydawniczą, a mianowicie wydaną przez to wydawnictwo w 2004 roku książką Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, pod redakcją Prof. H. Podbielskiej, Prof. A. Sieronia i Prof. W. Stręka.

O poziom naukowy prezentowanych prac dbają członkowie Rady Naukowej, uznani w kraju i zagranicą naukowcy. Trzeba też wspomnieć, że od 2000 roku kwartalnik objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, które bardzo poważnie wzmocniło pozycję kwartalnika, zapewniając zarówno opiekę merytoryczną, jak dbałość o poziom naukowy prezentowanych prac. Acta Bio-Optica et Informatica Medica od 2007 roku jest też czasopismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej. Od 2009 roku kwartalnik jest również miejscem promocji misji Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Medycyny opartej  na Przewidywaniu, Prewencji i Spersonalizowanym Podejściu do Pacjenta – EPMA European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine.

Artykuły

 

Artykuły w formacie PDF są dostępne on-line:

Wydanie bieżące

Wydania archiwalne

 

Współpraca/patronat

 

Obraz1

 

PTIB Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

 

Góra dokumentu